Ingeniør

Bygningskonstruktioner

Projetering af konstruktioner til

  • Træ
  • Jern
  • Beton
  • Fundering

Installationer

  • Vand
  • Varme
  • Sanitet
  • Kloak
  • Ventilation
  • El

Tegnestuen Bondetinget | Bondetinget 18, 1 sal | 4000 Roskilde?á?á|  Tlf.: 46 37 24 00?á?á|  bondetinget18@mail.tele.dk